मंगळ दोष – विनामूल्य

गणेशास्पीक्स टीम द्वारा हस्तलिखित

 • धर्मेश जोशी

  अनुभव 15 वर्षे गणेशस्पिक्स टीम

 • मालव भट्ट

  अनुभव 15 वर्षे गणेशस्पिक्स टीम

 • तन्मय ठाकर

  अनुभव 22 वर्षे गणेशस्पिक्स टीम

 • भावेश पट्टनी

  अनुभव 27 वर्षे गणेशस्पिक्स टीम

बेजान दारुवाला द्वारा प्रशिक्षित ज्योतिषी

 • स्पष्टता मिळवा!

  आपल्या कुंडलीमध्ये मंगळ दोषाची उपस्थिती किंवा अनुपस्थिती याबद्दल सरळ आणि स्पष्ट उत्तर मिळवा.

 • पुढील चरण घ्या!

  जर आपल्या कुंडली मध्ये मंगळ दोष नसेल तर चांगले आणि चांगले. परंतु, जर तिथे हे आहे, तर त्यावर कृतीशील पावले उचलून त्याचा प्रभाव कमी करा.

 • धर्मेश जोशी

  अनुभव 15 वर्षे गणेशस्पिक्स टीम

 • मालव भट्ट

  अनुभव 15 वर्षे गणेशस्पिक्स टीम

 • तन्मय ठाकर

  अनुभव 22 वर्षे गणेशस्पिक्स टीम

 • भावेश पट्टनी

  अनुभव 27 वर्षे गणेशस्पिक्स टीम

बेजान दारुवाला द्वारा प्रशिक्षित ज्योतिषी

loading....

आपले तपशील

जन्मतारीख

जन्म वेळ

लिंग

जन्मस्थान