साडेसाती अहवाल – विनामूल्य

गणेशास्पीक्स टीम द्वारा हस्तलिखित

 • धर्मेश जोशी

  अनुभव 15 वर्षे गणेशस्पिक्स टीम

 • मालव भट्ट

  अनुभव 15 वर्षे गणेशस्पिक्स टीम

 • तन्मय ठाकर

  अनुभव 22 वर्षे गणेशस्पिक्स टीम

 • भावेश पट्टनी

  अनुभव 27 वर्षे गणेशस्पिक्स टीम

बेजान दारुवाला द्वारा प्रशिक्षित ज्योतिषी

 • अचूक मार्गदर्शन

  आपल्या जीवनात येणार्या साडेसातीच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांचे आणि पायाचे वर्णन आपल्यासाठी महत्वपूर्ण ठरेल.

 • आव्हाने हाताळताना

  आपण कष्टप्रद वेळा कसे हाताळतो हे आपल्या यशातील निर्णायक भूमिका बजावते. या संदर्भात साडेसाती अहवाल आपली ताकद असेल.

 • धर्मेश जोशी

  अनुभव 15 वर्षे गणेशस्पिक्स टीम

 • मालव भट्ट

  अनुभव 15 वर्षे गणेशस्पिक्स टीम

 • तन्मय ठाकर

  अनुभव 22 वर्षे गणेशस्पिक्स टीम

 • भावेश पट्टनी

  अनुभव 27 वर्षे गणेशस्पिक्स टीम

बेजान दारुवाला द्वारा प्रशिक्षित ज्योतिषी

loading....

आपले तपशील

जन्मतारीख

जन्म वेळ

लिंग

जन्मस्थान